Home ข่าวสาร คุณธรรม บทความ เกี่ยวกับผม

 

ซื่อสัตย์กันเถอะ

กตัญญูดีกว่า

อดทนเป็นนิจ

กล้าหาญชาญชัย

พยายามเข้าไป

คิดบวกให้เป็นนิสัย

เสียสละบ้าง

รู้จักให้อภัย

รับผิดชอบหน่อยเซ่

สามัคคีกันเถิดจะเกิดผล

 


คุณธรรมนั้นสำคัญไฉน.....

     หลายๆครั้งที่คนเราละเลยการทำตนให้มีคุณธรรม เพราะว่ามันง่ายกว่า ที่จะปล่อยตัวไปตามใจ ตายกระแสราคะ แห่งดวงจิต มันวุ่นวายเกินไปที่จะมาทำตัวยุ่งยาก อะไรก็ตามที่เรียกว่าคุณธรรมนั้น มันสำคัญนักหรอ.........

     แต่บางคราวความรู้สึกที่ตรงกันข้ามก็เกิดขึ้นในใจของเรา เวลาที่เราได้ดูหรือรับ ข่าวสารต่างๆ ถึงการกระทำที่รุนแรง และเลวร้าย ที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่แทบทุกเมื่อเชื่อวัน ทันใดนั้นพวกเราทั้งหมดก็ได้แต่ รู้สึกทอดถอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และบ้างก็บ่นพึมพัมว่า "สังคมเหลวแหลกแล้ว" "สมัยนี้คนเลวเยอะ" หรืออะไรที่พอจะพูดได้ในตอนนั้น เพื่อระบายความรู้สึกคับข้องใจและ อนาถ ใจ....... ที่เกิดขึ้นในใจพวกเรานั่นเอง

     จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าหากว่าวันนี้เราได้เริ่มต้นที่ตัวของพวกเราก่อน เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้สังคม และลูกหลานของพวกเรานั้น ได้ปฏิบัติตาม เป็นแสงสว่างในสังคมอันมืดบอด และจะมีคนต่อยอด คุณธรรม ความดีของพวกเรานั้น ให้เจริญเติบโต และยิ่งใหญ่ขึ้น ต่อจากนั้นพวกเราทุกคน ก็จะมาเฝ้ามองความสวยงาม ของสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่หาได้ยากยิ่ง เป็นความสุขจากการที่ได้ให้สิ่งดีๆ ต่อสังคม และต่อโลกของเรา......

     โดยในหน้าของคุณธรรมนั้นผู้จัดทำได้จัดเตรียมคุณธรรมพื้นฐานเอาไว้ด้วยกัน สิบประการ ซึ่งนอกจากจะเป็นคุณธรรมสำคัญ ที่ช่วยให้สังคมมีความสุขแล้ว ยังมีประโยชน์ ในการดำรงค์ชีวิต ได้อย่างมีความสุข รวมถึงสามารถทำให้เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในชีวิตได้อีกด้วย คุณเชื่อหรือไม่ว่า คุณธรรมที่ผู้จัดทำ ได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นได้ผลจริงกับทุกคน.......

     แต่ทะว่าความสำเร็จนั้นหาได้มาจากการอ่านหรือเรียนรู้ เพียงถ่ายเดียวไม่ หากแต่ว่าต้องอาศัย การลงมือทำ และตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติ อย่างแท้จริงด้วย สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าคุณธรรมต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์เรานำเสนอนั้น จะมีส่วนสำคัญ และช่วยนำพาให้สังคมรวมถึงชีวิตของทุกท่าน ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอยู่บนโลกนี้ต่อไป........ จนกระทั่งวันใดวันนึง ที่ท่านได้ก้าวพ้น ห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะถึงวันนั้นกระผมขอให้กำลังใจทุกท่านในการฝ่าฝัน และเพียรพยายามในการรักษาคุณธรรมเอาไว้ให้จงดีเทอญ...................

คริต แด็ดดี้ร็อค